Tytuł:

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

02-12-2022 00:00

Termin składania ofert:

12-12-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-12-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.37.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e452f842-e03e-4230-a6f3-c50f610ecea4

Skip to content