Tytuł:

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Ostródzie S. A.

Status:

Unieważnione

Rodzaj:

Usługi

Data ogłoszenia:

02-03-2021 00:00

Termin składania ofert:

12-03-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-03-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SZOSA/DZP/3321-04/2021r

Ogłoszono dnia 02-03-2021 przez Katarzyna Tchórz

Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6dcecab1-be25-401d-8294-c4b214d709da

 

Załączniki

Brak załączników

Skip to content