Tytuł:

Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Szpitala w Ostródzie na potrzeby Izby Przyjęć Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

29-08-2022 00:00

Termin składania ofert:

07-09-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

07-09-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.29.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25ba3797-5459-4249-9ddd-6a6bd0a6649d

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej zmiany treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25ba3797-5459-4249-9ddd-6a6bd0a6649d

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji o wyborze oferty i ogłoszenia o wyniku postępowania:

ttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25ba3797-5459-4249-9ddd-6a6bd0a6649d

Skip to content