Tytuł:

Świadczenie usługi, odbioru, wywozu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

14-12-2021 00:00

Termin składania ofert:

22-12-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

22-12-2021 11:00

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.31. 2021

Zamawiający przekazuje link do postępowania (SWZ wraz załącznikami) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania  :

https://uzp.gov.pl/Postepowania/ c83e805f-7f9a-4519-b615-b226c7cc754f

 

Skip to content