Tytuł:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-03-2024 13:00

Termin składania ofert:

15-03-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-03-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.5.2024

Zamawiający podaje poniżej link do prowadzonego postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ceebc640-dc70-11ee-8305-7e4937eb936d

Skip to content