Tytuł:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu oraz utylizacji odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

17-02-2022 15:11

Termin składania ofert:

28-02-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

28-02-2022 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.2. 2022

Zamawiający przekazuje link do postępowania (SWZ wraz z załącznikami) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ 4db20aac-9ce7-43e9-95d4-df535fafed7f

Skip to content