Tytuł:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu oraz utylizacji odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna-powtórka.

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

09-03-2022 15:00

Termin składania ofert:

17-03-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

17-03-2022 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.11.2022

Zamawiający przekazuje link do postępowania (SWZ wraz z załącznikami) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4571fc01-ab2c-482b-9e61-83935ae92e09

Zamawiający przekazuje poniżej link do ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :                                                                                       https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4571fc01-ab2c-482b-9e61-83935ae92e09

Skip to content