Tytuł:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu oraz utylizacji odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna -postępowanie nr 3.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-04-2022 14:40

Termin składania ofert:

15-04-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-04-2022 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.15.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf16ba01-0077-4220-9f48-90c949600663

Zamawiający  podaje  link do ogłoszenia o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf16ba01-0077-4220-9f48-90c949600663

Skip to content