Tytuł:

Świadczenie usługi odbioru, wywozu oraz utylizacji odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna.

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

05-04-2024 14:00

Termin składania ofert:

15-04-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-04-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.8.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aa75a192-f346-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content