Tytuł:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia na rzecz Szpitala w Ostródzie S.A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-10-2023 00:00

Termin składania ofert:

17-10-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

17-10-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.23.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d9679db-654c-11ee-a60c-9ec55

99dddc1    

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content