Tytuł:

Świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożeniem systemu RFID

Status:

Zakończone

Termin składania ofert:

23-05-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

23-05-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.3.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d34f26a-ae78-4aa1-9bcb-3bb4171db72a

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d34f26a-ae78-4aa1-9bcb-3bb4171db72a

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d34f26a-ae78-4aa1-9bcb-3bb4171db72a

Skip to content