Tytuł:

Świadczenie usług odbioru, przewozu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w Szpitalu w Ostródzie S. A.

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

10-02-2022 10:00

Termin składania ofert:

21-02-2022 12:00

Termin otwarcia ofert:

21-02-2022 12:15

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.1.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b153603-e092-4dc1-a8de-3fa3ed4eaa42

Skip to content