Tytuł:

Świadczenie usług odbioru, przewozu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w Szpitalu w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

25-02-2022 10:00

Termin składania ofert:

07-03-2022 12:00

Termin otwarcia ofert:

07-03-2022 12:15

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.10.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/421ae4fd-5ea1-4c5c-8845-5c18b8cf2351

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz informacji z otwarcia ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/421ae4fd-5ea1-4c5c-8845-5c18b8cf2351

Skip to content