Tytuł:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i mienia na rzecz Szpitala w Ostródzie S.A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

06-10-2021 00:00

Termin składania ofert:

15-10-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-10-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.25.2021

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania przetargowego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0917df20-16a9-4e36-b908-426bda902b2a

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji o kwocie na sfinansowanie zamówienia, oraz informacje z otwarcia ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0917df20-16a9-4e36-b908-426bda902b2a

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0917df20-16a9-4e36-b908-426bda902b2a

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego ogłoszenia o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0917df20-16a9-4e36-b908-426bda902b2a

Skip to content