Tytuł:

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania wysyłkowych badań laboratoryjnych.

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Konkurs

Data ogłoszenia:

15-05-2023 12:38

Termin składania ofert:

24-05-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

24-05-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.K.3321.1. 2023

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Oferta-załącznik nr 1 do SWKO

Oświadczenie oferenta-załącznik nr 2 do SWKO

Szczegolowe wyposazenie – zalacznik nr 3 do SWKO

Kwalifikacje – zalacznik nr 4 do SWKO

Tabela asortymentotwo-cenowa -załacznik nr 5 do SWKO

Warunki graniczne-załącznik nr 6 do SWKO

Umowa-projekt-załącznik nr 7 do SWKO

Wyjaśnienie treści SWKO

Zawiadomienie o zakończeniu i wyniku konkursu

Skip to content