Tytuł:

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania i oceny badań histopatologicznych i cytologicznych.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-09-2021 00:00

Termin składania ofert:

15-09-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-09-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.K.3321.23.2021

SWKO

Zał. nr 1 do SWKO – Formularz oferty

Zał.nr 2 do SWKO – Oświadczenie Oferenta

Zał. nr 3 do SWKO – Wykaz aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania zamóweinia izującymi przedmiot umowy

Zał. nr 4 do SWKO – Wykaz osób wraz z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi realizującymi przedmiot umowy

Zał.nr 5 do SWKO-Projektowane postanowienia umowy

Zał. nr 6-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o zakończeniu i wyniku konkursu

Skip to content