Tytuł:

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

23-12-2022 00:00

Termin składania ofert:

05-01-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

05-01-2023 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.38.2022

Zamawiający poniżej podaje link oraz ID prowadzonego postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/679019c9-b109-414a-8734-3cd944ca176c

Skip to content