Tytuł:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

25-05-2022 12:00

Termin składania ofert:

02-06-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

02-06-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.20.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/63dacd58-075c-4ab0-b0ac-563a5d36e7a6

Skip to content