Tytuł:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna-postępowanie nr 2.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

29-06-2022 15:00

Termin składania ofert:

07-07-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

07-07-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.27.2022

 

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ae10094-697c-4707-8060-6c555c0d0545

Zamawiający poniżej podaje link do zawiadomienia o wyborze oferty :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ae10094-697c-4707-8060-6c555c0d0545

 

Skip to content