Tytuł:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki szpitalnej.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

24-06-2022 15:00

Termin składania ofert:

28-07-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

28-07-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.25.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa4ad518-d74c-45f5-a376-4cd7fd7eadbd

Wyjaśnienie treści SWZ wraz  z jej zmianą

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa4ad518-d74c-45f5-a376-4cd7fd7eadbd

Wyjaśnienie treści SWZ wraz  z jej zmianą 2

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa4ad518-d74c-45f5-a376-4cd7fd7eadbd

Zawiadomienie o wyborze oferty

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa4ad518-d74c-45f5-a376-4cd7fd7eadbd

Skip to content