Tytuł:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki szpitalnej.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

30-03-2023 18:00

Termin składania ofert:

07-04-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

07-04-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.8.2023

 

Zamawiający poniżej podaje adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz ID (link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-afce6570-cef2-11ed-9355-06954b8c6cb9

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content