Tytuł:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 3.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

28-10-2021 15:00

Termin składania ofert:

05-11-2021 11:00

Termin otwarcia ofert:

05-11-2021 11:30

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.32. 2021

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania ( SWZ wraz  załącznikami ) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b55460ef-eebe-4502-bcef-439227bb757b

Skip to content