Tytuł:

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna w systemie rozliczeń bezgotówkowych.

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

31-03-2022 07:36

Termin składania ofert:

15-04-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-04-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.13.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4a41a13-5bcb-4d85-93ae-c573af82ffe3

Zamawiający poniżej podaje link do wyjaśnień treści SWZ nr 2

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4a41a13-5bcb-4d85-93ae-c573af82ffe3

Zamawiający poniżej podaje link do ogłoszenia o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4a41a13-5bcb-4d85-93ae-c573af82ffe3

Skip to content