Tytuł:

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna w systemie rozliczeń bezgotówkowych-postępowanie nr 2.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

28-04-2022 10:40

Termin składania ofert:

09-05-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

09-05-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.18.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d97ca2d-7a53-43fd-b394-65140ca9858c

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d97ca2d-7a53-43fd-b394-65140ca9858c

Zamawiający poniżej podaje link do ogłoszenia  o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d97ca2d-7a53-43fd-b394-65140ca9858c

Skip to content