Tytuł:

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz materiałów pomocniczych i odczynników do badań manualnych do Laboratorium Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

23-01-2024 00:00

Termin składania ofert:

22-02-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

22-02-2024 00:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.3.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c68c7777-b6a4-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content