Tytuł:

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań w zakresie hematologii

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

26-04-2022 14:30

Termin składania ofert:

10-05-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

10-05-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.19.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5fecd279-365c-4062-8b11-959c1e18b3fb

Zamawiający poniżej podaje link do strony na której zamieszczono informację z otwarcia ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5fecd279-365c-4062-8b11-959c1e18b3fb

Skip to content