Tytuł:

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań w zakresie immunochemii.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

30-12-2022 14:00

Termin składania ofert:

11-01-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

11-01-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.40.2022

Zamawiający poniżej podaje link oraz ID do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15471718-4b1e-4f6d-865d-a56f4fae4851

Skip to content