Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

10-01-2023 14:55

Termin składania ofert:

20-01-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

20-01-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.1.2023

Zamawiający poniżej podaje adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-27b929bd-906b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content