Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

24-03-2022 09:50

Termin składania ofert:

05-04-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

05-04-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.14.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d03df4-be6d-4415-b828-2f334219e4a1

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d03df4-be6d-4415-b828-2f334219e4a1

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ nr 2:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d03df4-be6d-4415-b828-2f334219e4a1

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d03df4-be6d-4415-b828-2f334219e4a1

Zamawiający poniżej podaje link do zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d03df4-be6d-4415-b828-2f334219e4a1

 

Skip to content