Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej – powtórka

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

21-04-2022 14:50

Termin składania ofert:

29-04-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

29-04-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.17.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/adc428e7-7143-4dac-80aa-fb42a5996d78

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/adc428e7-7143-4dac-80aa-fb42a5996d78

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/adc428e7-7143-4dac-80aa-fb42a5996d78

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego ogłoszenia o wyniku postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/adc428e7-7143-4dac-80aa-fb42a5996d78

 

Skip to content