Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej – postępowanie nr 2

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

12-04-2024 00:00

Termin składania ofert:

22-04-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

22-04-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.9.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d600066c-f8bc-11ee-b016-82aaee56c84c

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content