Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-03-2024 00:00

Termin składania ofert:

15-03-2024 09:00

Termin otwarcia ofert:

15-03-2024 10:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.7.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1d47ae79-dc82-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content