Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

26-01-2022 18:08

Termin składania ofert:

03-02-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

03-02-2022 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.4. 2022

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania (SWZ wraz załącznikami) zamieszczonego na miniportalu  oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fc60932-a9b2-4fcf-abf3-01b1bd455fe1

Skip to content