Tytuł:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Apteki szpitalnej.

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

28-06-2024 13:50

Termin składania ofert:

29-07-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

29-07-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.11.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na platformie e- Zamowienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-63ad34e6-307f-11ef-8a31-0e435a8a43bc

Skip to content