Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

24-06-2022 12:00

Termin składania ofert:

27-07-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

27-07-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.24.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066

Skip to content