Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

24-06-2022 12:00

Termin składania ofert:

29-07-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

29-07-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.24.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066

Zamawiający poniżej podaje link do strony na której zamieszczone zostały informacje:

  1. Wyjaśnienie treści SWZ wraz z jej zmianą, oraz sprostowanie do ogłoszenia.                                                                                   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066
  2. Wyjaśnienie treści SWZ https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066
  3. Informacja z otwarcia https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d52209c-1f4d-423d-abdf-e82996e87066
Skip to content