Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej – postępowanie nr 2

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

12-09-2022 12:00

Termin składania ofert:

20-09-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

20-09-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.30.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48f2ddf1-f153-4f0f-a9ca-5e6591a647d4

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48f2ddf1-f153-4f0f-a9ca-5e6591a647d4

 

Skip to content