Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej – postępowanie nr 2

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

25-09-2023 00:00

Termin składania ofert:

05-10-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

05-10-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.22.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8c5c28df-5bcc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content