Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

11-06-2024 11:25

Termin składania ofert:

12-07-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-07-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.13.2024

Zamawiający podaje poniżej link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dd26ee42-219e-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content