Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

02-06-2023 12:37

Termin składania ofert:

10-07-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

10-07-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.12.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7ba0a50c-0124-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content