Tytuł:

Sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

17-03-2023 00:00

Termin składania ofert:

27-03-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

27-03-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.7.2023

Zamawiający poniżej podaje adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz ID (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ce342371-c47e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content