Tytuł:

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

24-01-2023 14:00

Termin składania ofert:

01-02-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

01-02-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.3.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dce4eaf8-9be1-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content