Tytuł:

Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

14-11-2022 20:00

Termin składania ofert:

15-12-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-12-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.36.2022

Zamawiający poniżej podaje link oraz ID prowadzonego postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79650039-16a2-4829-8800-562cf3b76bfa

Skip to content