Tytuł:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

08-09-2022 14:35

Termin składania ofert:

20-09-2022 11:00

Termin otwarcia ofert:

20-09-2022 12:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.31.2022

Zamawiający podaje poniżej link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/235ce53e-38c6-4d4f-bc51-a256c5273933

Skip to content