Tytuł:

Sukcesywna dostawa albumin do apteki szpitalnej

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

06-06-2024 00:00

Termin składania ofert:

14-06-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

14-06-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.14.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a8c2a815-2336-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamowienia

https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content