Tytuł:

Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S. A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

27-07-2022 00:00

Termin składania ofert:

16-08-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

16-08-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.26.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bb84402-aedc-4082-bf16-04916f87e938

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bb84402-aedc-4082-bf16-04916f87e938

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego ogłoszenia o unieważnieniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bb84402-aedc-4082-bf16-04916f87e938

 

Skip to content