Tytuł:

Rozbudowa Szpitala w Ostródzie S. A. na potrzeby Izby Przyjęć, Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

15-09-2022 00:00

Termin składania ofert:

04-10-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

04-10-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.33.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ec4e359-fc6c-421d-8801-f0b0f7d80027

Skip to content