Tytuł:

Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz wymiana windy w budynku Przychodni Zdrowia w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2

Status:

Unieważnione

Rodzaj:

Roboty budowlane

Data ogłoszenia:

05-07-2021 00:00

Termin składania ofert:

22-07-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

22-07-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.17.2021

Ogłoszono dnia 05-07-2021 przez Katarzyna Tchórz

1. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczoengo na miniportalu oraz ID postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc2a943a-dc02-4c55-9539-b43a3bea4c49

2.  Zamawiający przekazuje poniżej link do zawiadomienia o wyborze oferty zamieszczonego na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc2a943a-dc02-4c55-9539-b43a3bea4c49

Załączniki

 

ogloszenie-o-zamowieniu-2021-bzp-0010446101-z-dnia-05072021pdf.pdf Pobierz załącznik [150.57 kB] [05-07-2021]

Wszystkie załączniki Pobierz archiwum ZIP [93.83 kB]

 

 

 

 

Skip to content