Tytuł:

Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz wymiana windy w budynku Przychodni Zdrowia w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2

Status:

Unieważnione

Rodzaj:

Roboty budowlane

Data ogłoszenia:

08-06-2021 00:00

Termin składania ofert:

25-06-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

25-06-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.9.2021

Ogłoszono dnia 02-06-2021 przez Aldona Szpojda

1.Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu oraz ID postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c58fba7-9b0b-4d12-9b80-a533480ef325
2. Zamawający przekazuje poniżej link do postępowania , gdzie zamieszczona jest informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c58fba7-9b0b-4d12-9b80-a533480ef325
3. Zamawiający przekazuje ponizej link do postępowania, gdzie zamieszczona jest informacja o unieważnieniu postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c58fba7-9b0b-4d12-9b80-a533480ef325

 

Załączniki

 

ogloszenie-o-zamowieniupdf.pdf Pobierz załącznik [152.1 kB] [08-06-2021]

informacja-z-otwarciadoc.doc Pobierz załącznik [233 kB] [25-06-2021]

ogloszenie-o-wyniku-postepowaniapdf.pdf Pobierz załącznik [71.1 kB] [01-07-2021]

Wszystkie załączniki Pobierz archiwum ZIP [214.71 kB]

Skip to content