Tytuł:

Remont budynku gospodarczego, hydroforni, garażu i prosektorium oraz remont pokrycia dachu i schodów.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

11-10-2021 14:00

Termin składania ofert:

27-10-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

27-10-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.28.2021

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania przetargowego

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82df73bc-32f6-40b3-8c56-f2629393524d

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82df73bc-32f6-40b3-8c56-f2629393524d

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82df73bc-32f6-40b3-8c56-f2629393524d

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego ogłoszenia o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82df73bc-32f6-40b3-8c56-f2629393524d

Skip to content