Tytuł:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

15-06-2022 20:00

Termin składania ofert:

24-06-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

24-06-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.22.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc4f22d0-157f-4308-bdea-47eabae4ddf4 Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego na strony internetowej prowadzonego postępowania  zawiadomienia o wyborze oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc4f22d0-157f-4308-bdea-47eabae4ddf4

Skip to content